opdracht C2b eikenhout - Studieclub Schilders

Ga naar de inhoud

opdracht C2b eikenhout

Vakwedstrijd 2019

Let op! Het zijn voorbeelden waarbij het niet gaat om deze exact weer te geven. Bij de beoordeling wordt ook rekening gehouden met de manier waarop je op je eigen wijze, de karakteristieke kenmerken van de betreffende hout- of marmersoort tot uiting kunt brengen.

 
Studerenden:  Niveau 4

Categorie: C - 2b
Decoratieve technieken

THEMA: Imitatietechniek (Hout)

Gevraagd: een imitatie van Eikenhout

Gegeven
- Een formulier voor vermelding van de toegepaste techniek, materiaal en gereedschap.
- Een mottokaart.
- Voorbeelden van deze imitatie


Als voorbeeld mag men licht tot donker eikenhout imiteren.

Ondergrond
Een staand paneel van hoog 800 mm x breed 600 mm, dik ongeveer 5 tot 10 mm.
Dit paneel mag NIET voorbewerkt zijn en NIET van kunststof, hardboard, metaal of glas.

Gevraagd
- Op het paneel rondom een verfsysteem aanbrengen (dus ook de achterzijde en zijkanten )
  geschikt voor de uitvoering van de opdracht.

- Het aanbrengen van een imitatie van Eikenhout met het doel de verschillende aspecten van deze houtsoort weer te geven.
  Deze aspecten mogen echter niet overheersen.
- In de afwerking is men geheel vrij.

Achterzijde paneel
Aanbrengen op de achterzijde van het paneel:
- Het motto waaronder wordt ingezonden (in plakletters in de linkerbovenhoek).
- De mottokaart met het motto en volledige naam, adres en telefoonnummer van de inzender.
 De mottokaart dient voorzien te zijn van een handtekening van de docent als bewijs dat men studerend is.
- Het ingevulde verslagformulier. Dit dient zodanig aan het paneel bevestigd te zijn dat het direct leesbaar is.

Verslagformulier
Op dit formulier vult u in:
- De toegepaste materialen en methode.
- De toegepaste gereedschappen en/of apparatuur.

Beoordeling
Bij de beoordeling wordt onder andere gelet op:
  1. Kleur.
  2. Karakter / structuur (van de soort).
  3. Techniek (de manier waarop).
  4. Artistieke waarde.
  5. Afwerking oppervlak.
  6. Maatvoering.
  7. Totale verzorging.

Aanbieden
Aanmelden voor de wedstrijd doet u door de digitale mottokaart vóór 1 juni 2019 door te sturen naar
E   : vakwedstrijd@studieclubschilders-nederland.nl  
U ontvangt bij de bevestiging uw persoonlijke paneelnummer en het adres waar het paneel naar toe gezonden moet worden.


Informatie
Vragen en informatie over het werkstuk bij de wedstrijdcommissarissen:

       Jelle Zijlstra
T   :  06-10 64 84 76
E   :  jel.zijlstra@gmail.com   

      Jantien de Boer - Secretaris Vakwedstrijd
T   : 06-11 51 99 93
E   : vakwedstrijd@studieclubschilders-nederland.nl   

De werkstukken worden teruggegeven aan de deelnemers tijdens de Landelijke dag van de SCS.
Niet afgehaalde werkstukken worden NIET teruggestuurd.

Terug naar de inhoud