opdracht C1 het wapen van de Basiliek van Oudenbosch - Studieclub Schilders

Ga naar de inhoud

opdracht C1 het wapen van de Basiliek van Oudenbosch

Vakwedstrijd 2019

Specialisten

Categorie: C1
Decoratieve technieken

THEMA:
Het wapen van de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch


Beschrijving  22 december 1986

"Doorsneden I. in sabel schuingekruist een conopeum van goud, waarvan het scherm gebaand van goud en keel, met volants van hetzelfde, om en om , en gevoerd van goud, en een tintinnabulum van goud, waarin een klokje van zilver;

II. gedeeld;
A. in keel twee gekruiste sleutels, de baarden naar boven gewend, boven vergezeld van een lelie, alles van goud,
B. doorsneden; a. in zilver drie geplante bomen van sinopel staande op de doorsnijdingslijn; b. in sinopel drie maliën van zilver, geplaatst twee en één.
Devies; CVSTOS HEREDITATIS in zwarte letters op een wit lint."

Gegeven
- Toegevoegde afbeeldingen  als voorbeeld gebruiken voor de uitvoering.
- Een formulier voor vermelding van de toegepaste techniek, materiaal en gereedschap.
- Een mottokaart.

Ondergrond
- Een staand paneel van hoog 800 mm hoog x breed 600 mm ; dik ongeveer 5 tot 10 mm.
  Dit paneel mag NIET voorbewerkt zijn en NIET van kunststof, hardboard, metaal of glas.

Gevraagd

-
Op het paneel rondom een verfsysteem aanbrengen in glans (dus ook de achterzijde en zijkanten ) geschikt voor de uitvoering van de opdracht.
  geen vrije interpretatie toevoegen.
- Het stadswapen en tekst naar eigen inzicht uitvoeren op het paneel.
- De heraldische kleuren moeten in hoogglans uitgevoerd worden, met toepassing van bladmetalen.
- De tekst “CVSTOS HEREDITATIS " dient men uit te voeren met penseel in het lettertype, zie voorbeeld. De finish mag niet met een blanke laag uitgevoerd worden.

Achterzijde paneel
Aanbrengen op de achterzijde van het paneel:
- Het motto waaronder wordt ingezonden (in plakletters in de linkerbovenhoek).
- Mottokaart op de achterzijde direct leesbaar met het motto en volledige naam, adres en telefoonnummer van de inzender (niet in envelop).
- Het ingevulde verslagformulier. Dit dient zodanig aan het paneel bevestigd te zijn dat het direct leesbaar is.

Invullen van verslagformulier
- De toegepaste materialen en methode.
- De toegepaste gereedschappen en/of apparatuur.

Beoordeling

  1. Weergave en maatvoering.
  2. Kwaliteit en uitvoering
  3. Kleurtoepassing
  4. Totale verzorging.

Aanbieden
Aanmelden voor de wedstrijd doet u door de digitale mottokaart vóór 1 juni 2019 door te sturen naar
E:  vakwedstrijd@studieclubschilders-nederland.nl  
U ontvangt bij de bevestiging uw persoonlijke paneelnummer en het adres waar het paneel naar toe gezonden moet worden.

Informatie
Vragen en informatie over het werkstuk bij de wedstrijdcommissarissen :

      Wim Boots
T  :  026-3641226
E  :   wmboots@telfort.nl  

      Jelle Zijlstra
T  :  06-10648476
E  :  jel.zijlstra@gmail.com  

      Jantien de Boer
T  :  06-11519993
E  :  vakwedstrijd@studieclubschilders-nederland.nl  

De werkstukken worden teruggegeven aan de deelnemers tijdens de landelijke dag van de SCS.
Niet afgehaalde werkstukken worden NIET teruggestuurd.

Terug naar de inhoud