27 oktober 2015 - Studieclub Schilders

Ga naar de inhoud

27 oktober 2015

Activiteiten > Foto's en verslagen > Friesland > Verslagen
Verslag eerste clubavond seizoen 2015-2016  bij De Vries Scheepsbouw Makkum.
  
Dinsdag 27 oktober 2015 was het zover. De langverwachte clubavond bij een van de parels van het friese bedrijfsleven, De Vries Scheepsbouw in Makkum.  Al om 19.00 uur opent onze voorzitter, Jelle Postma, deze avond door alle 50 aanwezigen welkom te heten op deze bijzondere locatie. Jelle staat nog even stil bij het overlijden dit voorjaar van onze secretaris Freerk van der Werff. Freerk was een grote stuwende kracht en inspirator en het verlies voor de hele club is groot. Jelle bedankt Douwe van der Velde, docent bij de bedrijfsschool van De Vries, Alma Stuut en Marlou van der Meulen  van De Vries voor de organisatie van de avond.  Daarna neemt de heer Sijbrand de Vries het woord en vertelt ons dat hij de vierde generatie is die leiding geeft aan dit bedrijf. Tegenwoordig maakt het onderdeel uit van Feadship, Royal Dutch Shipyards. Feadship werd destijds opgericht om de export te stimuleren. Gezien de huidige positie van het bedrijf kun je concluderen dat dit wel geslaagd is. Er worden op de werven in Makkum en Aalsmeer jachten voor de allerrijksten der aarde gebouwd tot een lengte van 120 meter. De grootste exemplaren in Makkum omdat de capaciteit in Aalsmeer niet verder gaat dan 90 meter. Er werken in Makkum dagelijks 245 vaste medewerkers aan de bouw van deze prachtige boten.  Er worden zeer hoge eisen gesteld aan het eindproduct wat betekent dat ook het personeel vaktechnisch van goeden huize moet komen om dit te realiseren. Naast nieuwbouw doet men ook de refit van bestaande jachten. De orderportefeuille is voorlopig goed gevuld. Hoofd bedrijfsschool Japke van Groning vertelt dat dit mede aanleiding is geweest om het opleiden ook op het bedrijf zelf plaats te laten vinden in een eigen bedrijfsschool. Dit heet bedrijfsopleidingscentrum en is uniek vanwege de combinatie van drie opleidingen die er gegeven worden op mbo-niveau 2 en 3 te weten, meubelmaker, metaalbewerker en natuurlijk jachtschilder. Het unieke komt ook naar voren in het feit dat ook personeel van andere bedrijven in de omgeving van Makkum hun leerlingen hier laten opleiden. Men werkt op de werf in het welbekende meestergezelsysteem, met het opleiden van een leerling gaat een investering gepaard van € 30.000,- De gedrevenheid om altijd de beste kwaliteit te leveren leidde in 2014 tot verkiezing tot beste leerbedrijf bij Savantis en later ook tot beste leerbedrijf van alle sectoren van Nederland. De spreekwoordelijke kroon op het vele werk. Werd tot 8 jaar geleden alle schilder- en lakwerk nog met de kwast gedaan, nu wordt alles gespoten. De al genoemde hoge kwaliteitseisen in combinatie met steeds wisselende omstandigheden en kwaliteit van geleverde grondstoffen vraagt grote deskundigheid, flexibiliteit en doorzettingsvermogen van alle personeel. Grote wens is om voor de jachtschilders ook een opleiding op niveau 4 te realiseren zodat mensen zich nog verder in hun vak kunnen ontwikkelen.  

In vier groepen worden we vervolgens rondgeleid over de werf en het gehele bedrijf en krijgen een uitgebreide uitleg hoe alles in de praktijk functioneert.  Waar het interieur van de in aanbouw zijnde boot voor ons strikt verborgen bleef kun je op de website www.feadship.nl  wel een indruk krijgen hoe dergelijke interieurs er uitzien.  

Nadat iedereen weer terug was in de kantine volgde na de pauze nog de prijsuitreiking van de vakwedstrijd door Jappie van Dijk en Jelle Zijlstra.  
Teije Benedictus   


Dinsdagavond 27 oktober 2015, vond na de presentatie en rondleiding bij De Vries Scheepsbouw Makkum, de regionale prijsuitreiking  plaats van de SCS vakwedstrijd. Dit jaar op dinsdagavond 16 juni vond de jurering plaats op Schilder^sCOOL te Leeuwarden. Als vakjury voorzitter werd unaniem Jappie van Dijk gekozen en samen met Jilt Heidstra en Frans Ruiter hebben zij 19 werkstukken verdeeld over 8 categorieën beoordeeld. Uiteraard vergde dit tijd en inzicht over de vakbekwame resultaten, die per categorie aanbod kwamen. Gelet werd op o.a. technische uitvoering, kleurgebruik en maatvoering. Elke categorie heeft zijn eigen criteria en een aantal onderdelen waaraan de jury zijn motivatie kon toekennen. Tijdens de prijsuitreiking vernam men, dat de jury van de verschillende opdrachten goed kennis had genomen. Voldoen aan de opdracht is een kwestie van goed lezen en overbrengen. Dit betekent een positief inzicht om je uitvoering op een hoger peil te brengen. Ook dit jaar waren er topstukken aanwezig die landelijk genomineerd waren en sommigen ontvingen behalve een diploma, een oorkonde.  

Uitslag:  
A-1 schilder niveau 1 beoordeeld i.v.m. leerling J.J.Boumanschool praktijkschool te Dokkum,
Ivan Hiemstra een aanmoedigingsprijs

A-1 schilder niveau 2
5 werkstukken Friesland College
Daniel Albada Jelgersma, attentie
Renze Dijkma, attentie
Dirk Hille Noordmans, aanmoedigingsprijs
Robin van der Kooi,   2e prijs    landelijk 3e prijs
Klaas Jan de Roos,   1e prijs

A-2 industriële lakverwerker  niveau 2
2 werkstukken  Bedrijfsschool De Vries en Friese Poort
Gert Jan Abma   3e prijs    landelijk 2e prijs
Henk Mulder      2e prijs    landelijk 1e prijs    

C-1 decoratieve techniek Heraldiek wapen
Wiebren Dijkstra  2e prijs  landelijk 3e prijs  

C-2a specialisten  houtimitatie Palissander
2 werkstukken
Willem Rep       3e prijs
Jelle Zijlstra      1e prijs         

C-2b t/m niveau 4 houtimitatie Eiken
1 werkstuk
Douwe de Vries  2e prijs    landelijk  diploma  

C-2c specialisten marmerimitatie Rode Levanto
2 werkstukken
Willem Rep    aanmoedigingsprijs
Jelle Zijlstra  1e prijs          landelijk diploma  

C-2d t/m niveau 4 marmerimitatie Wit marmer
4 werkstukken
Chris Keller  attentie
Jelle Postma  3 werkstukken  2e prijs  

C-3  vrije techniek  Schijn bedriegt (tromp lóeil)
Willem Rep  1e prijs  

Juryvoorzitter Jappie van Dijk presenteerde met toelichting de kritische beoordeling van de jury aan elke aanwezige deelnemer met zijn werkstuk. Belangrijk is de motivatie waar je voordeel mee kan halen voor de volgende keer. Dank  aan leraar Douwe van der Velde die er voor gezorgd heeft dat dit keer de A categorie rijker vertegenwoordigd was. De laatste jaren zijn de leerlingen die bij de Vries Makkum leren en werken, veelvuldig met prachtige werkstukken met de vakwedstrijden present en laten zij zien wat ze kunnen en terecht vele prijzen ontvangen.  
Terug naar de inhoud