opdracht C1 wapen - Studieclub Schilders

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

opdracht C1 wapen

Vakwedstrijd 2017

Specialisten
Categorie: C1
Decoratieve technieken

THEMA:
Het wapen van
gemeente Franekeradeel


Beschrijving

"Gevierendeeld: I in azuur een klok van goud, II en III in goud een roos van keel, IV doorsneden a in azuur een korenschoof van goud, b golvend doorsneden van goud en azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 maal 3 parels en ter weerszijden gehouden door een vrouwenfiguur, rechts de godin Minerva, het naar links gewende hoofd gedekt door een helm, houdende een schild en een lans in de rechterhand en links de godin Ceres, houdende een bundel korenaren in de linkerhand, alles van goud".


Gegeven
- Toegevoegde afbeelding gebruiken voor de uitvoering.
- Een formulier voor vermelding van de toegepaste techniek, materiaal en gereedschap.
- Een mottokaart.

Ondergrond
- Een liggend paneel van 600 mm hoog x 800 mm breed; dik ongeveer 5 t/m 10 mm.
 Dit paneel mag NIET voorbewerkt zijn en NIET van kunststof, hardboard, metaal of glas.

Gevraagd

- Op het paneel rondom een verfsysteem in hoogglans aanbrengen (dus ook de achterzijde en zijkanten)
 geschikt voor de uitvoering van de opdracht.
- Het wapen van
Franekeradeel en tekst naar eigen inzicht uitvoeren op het paneel.
- De heraldische kleuren moeten in hoogglans uitgevoerd worden, met toepassing van de bladmetalen.
- De tekst Franekeradeel dient men uit te voeren in een bijpassend lettertype.

Achterzijde paneel
Aanbrengen op de achterzijde van het paneel:
- Het motto waaronder wordt ingezonden (in plakletters in de linkerbovenhoek).
- Mottokaart op de achterzijde direct leesbaar met het motto en volledige naam, adres en telefoonnummer van de inzender (niet in envelop).
- Het ingevulde verslagformulier. Dit dient zodanig aan het paneel bevestigd te zijn dat het direct leesbaar is.

Invullen van verslagformulier
- De toegepaste materialen en methode.
- De toegepaste gereedschappen en/of apparatuur.

Beoordeling

  1. Weergave en maatvoering.
  2. Kwaliteit en uitvoering
  3. Kleurtoepassing
  4. Totale verzorging.

Aanbieden
Aanmelden voor de wedstrijd doet u door de digitale mottokaart vóór 1 juni 2017 door te sturen naar
E:  vakwedstrijd@studieclubschilders-nederland.nl  
U ontvangt bij de bevestiging uw persoonlijke paneelnummer en het adres waar het paneel naar toe gezonden moet worden.

Informatie
Vragen en informatie over het werkstuk bij de wedstrijdcommissarissen :

      Wim Boots
T  :  026-3641226
E  :   wmboots@telfort.nl  

      Jelle Zijlstra
T  :  0517-413747
E  :   jel.zijlstra@planet.nl  

      Annnelies Cluistra
T  :  06-13806575
E  :  vakwedstrijd@studieclubschilders-nederland.nl  

De werkstukken worden teruggegeven aan de deelnemers tijdens de landelijke dag van de SCS.
Niet afgehaalde werkstukken worden NIET teruggestuurd.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu