Studieclub Schilders

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De Landelijke dag 7 oktober 2017 in Friesland          Doe mee aan de Vakwedstrijd!                                                                     De Landelijke dag  7 oktober 2017 in Friesland       Doe mee aan de Vakwedstrijd!  

volg ons op twitter

Nieuwe studieclub schilders.

In Zuid-Holland is men gestart met de voor bereiding van een nieuwe studieclub  "SCS Zuid-Holland" De eerste avond is reeds gepland op 13 oktober  2015 in het schildersvakcentrum te Rijswijk. Veel succes mensen. Volg de ontwikkelingen op Facebook "SCS Zuid-Holland

Anton van Wezep


Opnieuw in memoriam.

Een dezer dagen bereikte ons het bericht dat slechts korte tijd na?Rene de Blaere ook Paul Pauwels is overleden. Ook hij heeft tot op hoge leeftijd  zich ingezet voorhet schildersonderwijs in Belgie maar ook in Nederland.

Zo heeft hij jarengeleden een kursus oude technieken verzorgd op initiatief van Savants voor alle docenten van de specialisten opleidingen.Maar Bij vorbeeld ook onze meeser Gert Jan Nijsse heeft maar liefst 8 jaar les van hem gehad. Hij zorgde altijd voor een groot aantal inzendingen bij de jaarlijkse vakwedstrijd en was tevens vele jaren jury lid voor deze vakwedstrijden.

We wensen zijn familie en zijn vele leerlingen  sterkte met het verwerken van dit verlies.

Anton van WezepIn memoriam:

Ons bereikte het bericht van het overlijden van Rene de Blaere.Hij was een groot schildersleraar  die vele jaren  meerdere generaties schilders heeft opgeleid. Nog dit najaar werd hij tijdens de landelijke dag van de Studieclub schilders geprezen voor de vele prijzen die hij met z'n leerlingen op onze vakwedstrijden heeft behaald. De schilderstekst op z'n rouwkart willen we u niet onthouden. We wensen zijn familie en de vele leerlingen veel sterkte met het verwerken van het verlies. En wensen ze tevens toe dat ze de weg weten te vinden om zijn werk voort te zetten. Tijdens het afscheid wordt een tekst vanuit de SCS voorgelezen.

Anton van Wezep

DE tekst op de rouwkaart:

En plots viel er een schaduw over het schilderdoek

en vervaagden de kleuren.

Ik ga nu, neem verf en penselen mee en alle goede herinneringen aan mijn familie en vrienden


René DEBLAERE
weduwnaar van Marie-Madeleine VAN DAELE (2003)

25 september 1922 17 januari 2015

Meester-Schilder

Schilder-Decorateur te Menen

Lid van de Koninklijke Vrije Gilde der Meester-Schilders

Leraar aan diverse schilderscholen te Brugge, Gent en Roeselare


De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,heeft plaats in de Sint-Vedastuskerk te Menen, Rijselstraat


0p zaterdag 24 januari 2015 om 11.00 uur.


Er is gelegenheid om de familie te begroeten in de kerk vanaf 10.40 uur.

De crematie en bijzetting van de as in het columbarium

op de begraafplaats te Menen, Dadizelestraat, zal plaatsvinden in familiekring.


Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium “SERRUS”, Moorselestraat 153 te Menen,

elke werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, vrijdag tot 18.00 uur.

Rouwbetuiging:

Bij voorkeur via www.uitvaartzorgserrus.be

Ofwel: familie van wijlen René DEBLAEREP/a Moorselestraat 153 8930 MENEN


Dit melden u:


zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Stefan en Sabine † VANCRAEYNEST-DEBLAERE en Martien STAMPER

Tom en Annelies TERNEST-VANCRAEYNEST


Simon en Julie VANCRAEYNEST-GHYSELEN


Kato, Luce, Marta
Jos en Christine † GEUSENS-DEBLAERE en Iene MESOTTEN

Christophe en Hilde DEBLAERE-DE GREEF
De families:

DEBLAERE-DEVOS en VAN DAELE-VANDAELE
- Uitvaartzorg “Serrus” 056/42.30.28 –Op vrijdag  16 januari vergaderd het bestuur van de CCL in Veenendaal (Lokatie Bevela). Naast de evaluatie van de afgelopen schildersjaardag in Amersfoort staat ook de voorbereiding van de komende jaardag in Elburg op het programma. Verder is er o.a. aandacht voor het onderzoek wat in opdracht van de SCS Friesland is uitgevoerd door de Hogeschool aldaar.

Mocht u nog punten voor deze vergadering hebben? van harte anbevolen.Graag via de mail  naar onze secretaris Piet Knaapen. (pietlinda@ziggo.nl ) .

Anton van WezepMeer informatie over de Studieclub Schilders is te verkrijgen bij het secretariaat van de CCL

Ontstaan SCS
De eerste studieclubs ontstonden kort na de Tweede Wereldoorlog. Na vijf jaar oorlog was er in het schildersambacht een grote kennisachterstand ontstaan. Zowel het onderwijs als het bedrijfsleven wilden hier iets aan doen en samen werken aan een 'herrijzend vakmanschap'. Een door Eisma's Schildersblad uitgeschreven vakwedstrijd vormde het startschot voor regelmatige regionale bijeenkomsten voor iedereen die affiniteit had met schilderen. De Studieclub Schilders was geboren.

Doelstelling
Het vergroten van de deskundigheid van de bedrijfstakmedewerkers en het stimuleren van de onderlinge contacten. Dat zijn de belangrijkste doelstellingen van de landelijke Studieclub Schilders (SCS). Deelname aan een studieavond van een regionale studieclub is daarom een effectieve, maar ook goedkope vorm van bijscholing. Bovendien levert zo'n studieavond nuttige contacten op, omdat alle marktpartijen binnen het schildersvak vertegenwoordigd zijn.


De Centrale Club Leiding adviseert en stimuleert de studieclubs. Jaarlijks organiseert de CCL samen met een van de regionale studieclubs een Landelijke schildersdag en een vakwedstrijd. Tijdens de vakwedstrijd meten leden hun vakmanschap aan dat van anderen en verhogen hierdoor hun eigen vakmanschap. Op de Landelijke dag versterken leden hun onderlinge band, onder meer door het uitwisselen van ervaringen.

In 2011 bestond de studieclub  65 jaar. Dit werd in oktober gevierd tijdens de jaardag  in het geheel vernieuwde gebouw van het Cibap te Zwolle.


Gezocht: Enthousiaste vakgenoten      lees meer ...                                  Gezocht: Enthousiaste vakgenoten       lees meer ...


Stem: 4.4/5
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu